เกี่ยวกับเรา

สมาคมผู้หญิงนานาชาติจังหวัดภูเก็ตเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 โดยกลุ่มผู้หญิงกลุ่มเล็กๆ ซึ่งให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กๆถึง 550 คน ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา  “มันเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้หญิงนานาชาติในภูเก็ต เพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อกันและเรียนรู้วัฒนธรรมของภูเก็ตร่วมกัน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงงานสังสรรค์งานอีเว้นท์ต่างๆด้วย เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกให้แก่ชมรม”

 

“ในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นมานั้น จะมีการนัดรับประทานอาหารร่วมกันทุกเดือนเพื่อรวบรวมเงินบริจาคให้แก่สมาคม ช่วยเหลือเด็กๆเรื่องทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ชมรมได้รับความร่วมมือจากบรรดาคุณครูในแต่ละโรงเรียนช่วยคัดเลือกนักเรียนผู้มีความจำเป็นจริงๆ ขาดทุนทรัพย์จริงๆ จากนั้นคณะกรรมการของชมรมจะลงพื้นที่เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของเด็กว่าตรงตามที่คุณครูรายงานไว้หรือไม่ หากคุณสมบัติผ่านเรียบร้อยแล้ว เราจึงจัดสรรเงินช่วยเหลือเด็กโดยไม่หวังผลใดๆตอบแทนนอกเหนือจากผลการเรียนของเด็กๆที่เราได้ช่วยเหลือ”

 

PIWC ช่วยเหลือเด็กเล็กด้วยการจัดสรรงบอาหารกลางวันให้เด็กๆรวมทั้งทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่อยู่ในระดับสูงขึ้น และด้วยความร่วมมืออันดีเยี่ยมของผู้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน เด็กๆมีโอกาสทางการศึกษาที่เพิ่มและดีมากขึ้น ซึ่งเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือจาก PIWC บางคนได้เรียนสูง ทั้งเรียนวิทยาศาสตร์ เภสัชกร ทันตแพทย์ ครู พยาบาล หมอ และอีกมากมายยังไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ นับเป็นความภูมิใจของสมาคมอย่างยิ่ง